Biografi


Webtrix såg dagens ljus 1998 och har sedan dess levererat 250+ hemsidor till företagare och privatpersoner samt ett 100-tal egenutvecklade nätbaserade lösningar. Vår tekniska plattform har moderniserats i takt med kunderna och idag jobbar vi på ett helt annat sätt än 1998.

Vår vision är att stärka traditionella affärsmodeller med kostnadseffektivt IT-stöd. I nära samarbete med våra kunder arbetar vi fram det koncept som passar bäst i varje enskilt fall och hjälper därigenom till att stärka och profilera varumärke och företag så de uppnår sina lönsamhetskrav. Vi har en utarbetad, välfungerande metod som vi förädlat genom 12års erfarenhet i branschen och resultatet blir en tydligare och mer fokuserad målbild av vad kunden vill uppnå för resultat.

Vår styrka ligger i de specialistkompetenser vi byggt upp inom nätprofilering och kundpåverkan där vi kan erbjuda kunden en helhetslösning för profilering, uppdatering och tillgänglighet på internet och en automatiserad kundvård där webben används som media.