Förnyade kontrakt.

Under September har Webtrix Consulting omförhandlat och framgångsrikt förnyat ett antal flerårskontrakt med betydande kunder. Att få förnyat förtroende förstärker företagets position ytterligare och vi är tacksamma för den feedback vi fått i samband med diskussionerna. Glädjande är att två av de företag vi förnyat nu har varit våra kunder i 10år och tillsammans har över 12.000 anställda i norden och är ledande aktörer i respektive bransch.


Svara